Rozkład materiału z zajęć rytmiki

Wrzesień

Zabawy o charakterze integracyjnym.

Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe (utrwalające) poruszanie się przy muzyce: bieg, marsz, podskok.

Muzyka cicha i głośna, zapoznanie z dynamiką w muzyce.

Zabawy muzyczne, hamowanie i pobudzanie ruchu.

Październik

Zabawy rytmiczne z drewnianymi łyżkami.

Zabawy z piosenką „Kasztanki” (M. Kluza), rozwijanie umiejętności rytmiczno wokalnych.

Sygnały muzyczne zaproszeniem do ruchu.

Ćwiczenia i zabawy rytmiczne z Bum, bum rurkami.

Listopad

Zmiany tempa i melodii w muzyce, kształcenie umiejętności rozróżniania tempa.

Wyklaskiwanie i wytupywanie schematów rytmicznych.

Zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi, rozwijanie umiejętności rytmicznych.

Pora roku inspiracją do ćwiczeń, rozwijanie wyobraźni twórczej.

Improwizacja ruchowa do muzyki klasycznej (A. Vivaldi „Jesień, cz.3”)

Grudzień

Nauka tańca śląskiego „Grozik”, rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych.

Wprowadzenie pojęć: „średnio, głośno”, rozwijanie umiejętności rozróżniania rejestrów.

Muzyka średnio szybka, kształcenie umiejętności ćwiczenia z chustkami.

Zabawy rytmiczno-melodyczne związane tematycznie z zimą.

Styczeń

Ćwiczenia i zabawy związane z karnawałem.

Zabawy ruchowo-rytmiczne do piosenki „Wszędzie biało” (M. Kluza)

Ćwiczenia i zabawy rytmiczne z woreczkami.

Rozwijanie umiejętności świadomego słuchania.

Luty

Rozróżnianie rytmu walca i krakowiaka, rozwijanie umiejętności melodyczno-rytmicznych.

Akcent na „raz” w metrum parzystym, rozwijanie umiejętności akcentowania.

Ćwiczenia i zabawy ruchowe z chustkami, kształcenie umiejętności ćwiczenia z przyborem.

Akompaniament perkusyjny, kształcenie umiejętności gry na instrumentach.

Marzec

Uwrażliwienie dzieci na zmiany rytmu, tempa i dynamiki.

Kolor w muzyce, rozwijanie umiejętności reagowania na nastrój w muzyce.

Wprowadzenie elementów walca angielskiego, rozwijanie umiejętności ćwiczenia w parach.

Utrwalenie elementów walca, rozwijanie umiejętności tanecznych.

Kwiecień

Pora roku inspiracją do ćwiczeń, rozwijanie wyobraźni twórczej.

Kształcenie umiejętności poruszania się przy różnej muzyce.

Kształcenie umiejętności gry na Bum, bum rurkach.

Ćwiczenia melodyczno-rytmiczne pobudzające wyobraźnię muzyczną dzieci.

Maj

Kształtowanie umiejętności rozróżniania tempa.

Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

Ćwiczenia ruchowe z piłeczkami, kształcenie umiejętności ćwiczenia z przyborem.

Improwizacja ruchowa, kształcenie umiejętności szybkiego naśladowania ruchu.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania barw instrumentów występujących w orkiestrze symfonicznej.

Czerwiec

Rozwijanie umiejętności rozróżniania rejestrów.

Gra na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie zdolności melodyczno-rytmicznych.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania nastroju w muzyce.

Ćwiczenia i zabawy ruchowe tematycznie związane z latem.