Treści zajęć z rytmiki

Wrzesień

Zabawy o charakterze integracyjnym.

Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe (utrwalające) poruszanie się przy muzyce: bieg, marsz, podskok.

Muzyka cicha i głośna, zapoznanie z dynamiką w muzyce.

Zabawy muzyczne, hamowanie i pobudzanie ruchu.

Październik

Zabawy rytmiczne z drewnianymi łyżkami.

Zabawy z piosenką „Kasztanki” (M. Kluza), rozwijanie umiejętności rytmiczno wokalnych.

Sygnały muzyczne zaproszeniem do ruchu.

Ćwiczenia i zabawy rytmiczne z Bum, bum rurkami.

Listopad

Zmiany tempa i melodii w muzyce, kształcenie umiejętności rozróżniania tempa.

Wyklaskiwanie i wytupywanie schematów rytmicznych.

Zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi, rozwijanie umiejętności rytmicznych.

Pora roku inspiracją do ćwiczeń, rozwijanie wyobraźni twórczej.

Improwizacja ruchowa do muzyki klasycznej (A. Vivaldi „Jesień, cz.3”)

Grudzień

Nauka tańca śląskiego „Grozik”, rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych.

Wprowadzenie pojęć: „średnio, głośno”, rozwijanie umiejętności rozróżniania rejestrów.

Muzyka średnio szybka, kształcenie umiejętności ćwiczenia z chustkami.

Zabawy rytmiczno-melodyczne związane tematycznie z zimą.

Styczeń

Ćwiczenia i zabawy związane z karnawałem.

Zabawy ruchowo-rytmiczne do piosenki „Wszędzie biało” (M. Kluza)

Ćwiczenia i zabawy rytmiczne z woreczkami.

Rozwijanie umiejętności świadomego słuchania.