Tematyka kompleksowa – wrzesień

Miesiąc wrzesień 2022

1. „Poznajmy się”

2. „W naszym przedszkolu”

3. „Bezpieczni na drodze”

4. „Jesień w sadzie”

Piosenka do nauki:

„Jesienna wyliczanka” (sł. A. Bernat, muz. B.Kolago)

1.Co tam w koszu niesie

Dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy

Pyszne jabłka zaraz zjemy!

Pysznych jabłek w koszu wiele

Zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy, (2x)

Pyszne jabłko zjadasz ty!

2.Co tam w koszu niesie

Dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy

Pyszne gruszki zaraz zjemy!

Pysznych gruszek w koszu wiele

Zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy, (2x)

Pyszną gruszkę zjadasz ty!

3. Co tam w koszu niesie

Dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy

Pyszne śliwki zaraz zjemy!

Pysznych śliwek w koszu wiele

Zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy, (2x)

Pyszną śliwkę zjadasz ty!

Wiersz do nauki:

„Gdy zamierzasz przejść ulicę” W. Chotomska.

(fragment)

 Gdy zamierzasz przejść ulicę

1. Na chodniku przystań bokiem.

2. Popatrz w lewo bystrym okiem.

3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.

4. Znów na lewo spójrz powoli.

5. Jezdnia wolna – wiec swobodnie mogą

przez nią przejść przechodnie

Każdy uczeń, nawet mały,

Zna na pamięć te sygnały

I odróżnia na ulicach

Wszystkie znaki na tablicach.