Tematyka kompleksowa na miesiąc marzec

Zamierzenia pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie „Słoneczka”- marzec 2022.
Tematy kompleksowe:
1.Kiedy patrzę w niebo,
2.W marcu jak w garncu,
3.Porządki w ogrodzie,
4.Witaj wiosno,
5.Na wsi.

PIOSENKA pt.„Przyszła wiosna do niedźwiedzia” sł. A. Bernat
Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
zbudź się, misiu, zbudź.
Pogłaskała słonkiem,
dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem,
zbudź się, misiu, zbudź się, misiu-
a on śpi i już!
Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
zbudź się, misiu, zbudź.
Burzą grała, grzmiała,
gromem zahuczała,
zbudź się, misiu zbudź, zbudź się, misiu-
a on śpi i już!
Nadleciała pszczółka mała:
zbudź się, misiu, zbudź.
Bzyku bzyk do ucha,
widział kto leniucha?!
Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,
niedźwiedź krzyknął: m i ó d!

Nauka wiersza D. Gelnerowa pt. "Przedszkolaki"
Przedszkolaki wiosną
Bardzo szybko rosną
Potem znów jak wiecie,
Podrastają w lecie.
A pod jesień
Już za małe
Są buciki i sandały.
Krzesełko w przedszkolu
Robi się za niskie-
To znak, że czas do szkoły
Wyruszyć z tornistrem.