Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do udziału w webinariach realizowanych w związku z trwającą kampanią  „Wybieraj  bezpieczną  żywność”  na  temat świadomych wyborów żywieniowych.
Webinarium (I termin) odbędzie się dnia 4 listopada 2021 r. w godzinach 11.00 –  12.00 na platformie „TEAMS”. Omówione zostaną m.in. tematy dotyczące substancji dodatkowych w  żywności,  wymagań  higienicznych  oraz  działalności  Europejskiego  Urzędu i Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).


LINK do spotkania 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmEyOTI4MjctYTE5Ny00NTk2LTg5NmEtZWQyYzU5ZjhlMjU3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d199abcb-a8c2-45c6-a354-752e28ae0808%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c9c234a9-24fe-42e3-be8c-

Informacje na temat kampanii na stronie internetowej:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl.