Rozkład materiału z języka angielskiego dla 4,5,6-latków

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA ANGIELESKIEGO DLA 4, 5, 6 LATKÓW

SŁOWNICTWO I ZWROTY JĘZYKOWE

WRZESIEŃ         

Hello! [heloł] – witaj; Goodbye! [gudbaj] – do widzenia; Yes [jes] – tak; No [noł] – nie; a teacher [e ticzer] – nauczyciel; children [czildren] – dzieci; Hello children [heloł czildren] – witajcie dzieci; Goodbye [gudbaj] – do widzenia dzieci

Kolory:

 red [red] – czerwony; blue [blu] – niebieski; green [grin] – zielony; yellow [jeloł] – zółty; pink [pink] – różowy; orange [orindż] – pomarańczowy; brown [brałn] – brązowy; white [łajt] – biały; black [blek] – czarny

Liczby:

one [łan] – jeden; two [tu] – dwa; three [fri] – trzy; four [for] – cztery; five [fajv] – pięć; six [siks] – sześć; seven [sewen] – siedem; eight [ejt] – osiem; nine [najn] – dziewięć; ten [ten] – dziesięć.

Piosenka utrwalająca liczby:
https://www.youtube.com/watch?v=8IxyrEO4i14

Zwroty: Dzieci rozumieją, wykonują lub odpowiadają na polecenia:

stand up[stend ap] – wstań; sit down [sit dałn] – usiądź; jump – [dżamp] – podskocz; What’s this? [wots dis] – co to jest, My name is… [maj nejm iz] – mam na imię: Cross your legs [kros jor legz] – usiądź po turecku. Thank you [fenk ju] – dziękuję. What colour is it? [łot kolor iz it] – jaki to kolor

PAŹDZIERNIK   
Nazwy części twarzy:

my eyes [maj ajs] – moje oczy; my ears [maj irs] – moje uszy; my mouth [maj małf] – moja buzia; my nose [maj nołz] – mój nos; my face [maj fejs] – moja twarz; my hair [maj her] – moje włosy.

Kolory:

purple [purpl] – fioletowy; orange [orindż] – pomarańczowy; brown [brałn] – brązowy; pink [pink] – różowy.

Dzieci uczą się nazywać części ciała:

 hands [hends] – dłonie; head [hed] – moja głowa; feet [fit] – stopy; legs [legz] – nogi; my face [maj fejs] – moja twarz.

Rozpoznawanie i reagowanie na zwroty:

Touch your head [tacz jor hed] – dotknij swojej głowy itp. legs [legz] – nogi; arms [armz] – ręce;
head [hed] – głowa; stamp your feet [stamp jor fit] – tup.

LISTOPAD          
Piosenki utrwalające części twarzy i części ciała:

„Head and Shoulder”
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg

Słownictwo:

 Ghost [gołst] – duch, pumpkin [pampkin] – dynia, a black cat [e blek ket] – czarny kot. Trick or treat [trik or trit] – cukierek albo psikus.

GRUDZIEŃ         

my family [maj femili] – moja rodzina, my dad [maj dad] – mój tato, my mum [maj mam] – moja mama, my sister [maj sister] – moja siostra, my brother [maj brader] – mój brat.

Podstawowe słownictwo i zwroty Bożonarodzeniowe:

 Christmas tree [krismas tri] – choinka, present [prezent] – prezent, Santa Claus [santa klałs] – Święty Mikołaj, a stocking [e stoking] – skarpeta, a star [e star] – gwiazdka, reindeer [reindir] – renifer
Nauka piosenki ze słuchu – „We wish you a Merry Christmas”
https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0

[Zapis fonetyczny czyli tak jak należy prawidłowo wymawiać]

Język angielski dla dzieci