Tematyka kompleksowa – wrzesień

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie dzieci 4 letnich „SMERFY”-wrzesień 2021

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu (2 tyg.)

 2.Bezpieczeństwo na drodze

3.Dbam o czystość

4.Dary jesieni

Piosenka do nauki pt. „Zając Tup”

(sł. E. Stadmuller muz J. Rochecki)

Jestem zając, jak się patrzy,
TUP, TUP, TUP,
do przedszkola mknę raz, dwa, trzy,
TUP, TUP, TUP .
Tu się fantastycznie czuję,
TUP, TUP, TUP,
więc z radości przytupuję,
TUP, TUP, TUP.
Moja mama Zajączkowa,
TUP, TUP, TUP,
do przedszkola iść gotowa,
TUP, TUP, TUP.
Pewnie by tu zostać chciała,
TUP, TUP, TUP,
gdyby więcej czasu miała,
TUP, TUP, TUP.
Są w przedszkolu miłe panie
TUP, TUP, TUP ,
rysowanie i śpiewanie.
TUP, TUP, TUP.
I zabawy śmieszne takie
TUP, TUP, TUP
Dobrze jest być przedszkolakiem
TUP, TUP, TUP.

Wiersz do nauki pt. „Jesienią, jesienią”

( M.Konopnicka)

Je­sie­nią, je­sie­nią
Sady się ru­mie­nią;
Czer­wo­ne ja­błusz­ka
Po­mię­dzy zie­le­nią.

Czer­wo­ne ja­błusz­ka,
Zło­ci­ste gru­szecz­ki
Świe­cą się jak gwiaz­dy
Po­mię­dzy li­stecz­ki.

Pój­dę ja się, pój­dę
Po­kło­nić ja­bło­ni,
Może mi ja­błusz­ko
W cza­pecz­kę uro­ni!

Pój­dę ja do gru­szy,
Na­sta­wię far­tusz­ka,
Może w nie­go spad­nie
Jaka ślicz­na grusz­ka!

Je­sie­nią, je­sie­nią
Sady się ru­mie­nią;
Czer­wo­ne ja­błusz­ka
Po­mię­dzy zie­le­nią