Log in

ROZWIJANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

Percepcja wzrokowa to zdolność do spostrzegania bodźców wzrokowych. Przejawia się ona w umiejętności  różnicowania i rozpoznawania kształtów i barw,  ich zapamiętywania oraz odtwarzania na podstawie wzoru lub z pamięci. Dodatkowo polega ona na  uważności, zapamiętywaniu, wyobrażaniu sobie zjawisk, przedmiotów i relacji między nimi.
Ćwiczenia na percepcję wzrokową są niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Już trzylatki powinny uczyć się rozpoznawania barw oraz  układać według wzoru proste budowle z klocków lub wzory. Prawidłowe funkcjonowanie percepcji wzrokowej jest warunkiem efektywnej nauki w szkole.
Percepcja wzrokowa doskonali się poprzez doświadczenie, można „przemycać” do zabawy
z dzieckiem takie aktywności, które sprzyjają doskonaleniu spostrzegania wzrokowego. Warto więc zaprosić swojego przedszkolaka do tego typu ćwiczeń – pomogą mu one doskonalić już nabyte umiejętności w tym zakresie.
Symptomy, które mogą wskazywać na trudności w obszarze percepcji wzrokowej:
•    Dziecko niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami.
•    Niechętnie układa puzzle
•    Nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegóły,
•    Z trudem odtwarza szlaczki i figury geometryczne,
•    Ma problem z zapamiętaniem kształtów liter i cyfr.
•    Występują trudności wyodrębniania części w złożonej całości oraz scalania poszczególnych części w całość
Oto kilka przykładów ćwiczeń:
•    Szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami.
•    Zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia.
•    Układanie obrazka z pociętych części.
•    Układanie puzzli
•    Układanie historyjek obrazkowych. Opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń.
•    Rozkładanie i składanie zabawek konstrukcyjnych,
•    Wskazywanie przedmiotów na planszy, obrazku lub w otoczeniu na podstawie słyszanej nazwy.
•    Kończenie zaczętych rysunków.
•    Układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych.
•    Segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt.
•    Segregowanie klocków  i zabawek
•    Zgadywanie czego brakuje (spośród dwóch, trzech przedmiotów jest chowany jeden z nich, a dziecko odgaduje, którego przedmiotu brakuje),
•    Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (np. odczytanie wyrazów posiadających literę „k”. (dzieci starsze)
•    Dobieranie par jednakowych obrazków (domina obrazkowe, loteryjki, dobieranki, memory)
•    Zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól.
•    Odtwarzanie szlaczków.
•    Domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab, cyfr.
•    Kalkowanie, odrysowywanie kształtów.
Zapraszamy wszystkich rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi.
Opracowała: mgr Joanna Chrobot

Top
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Więcej szczegółów…