Log in

W roku szkolnym 2019/2020 grupa „Puchatki” bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Podróże Jeża ze Zgierza”. Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w szczególności uwzględnia realizację obszaru społecznego i poznawczego rozwoju dzieci, a także kierunkami polityki oświatowej państwa i priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020, szczególnie punktu: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.

Dzieci w ramach projektu wykonują postać „Jeża” , zapoznają się z miejscem jego pochodzenia oraz wyruszają  z nim zwiedzać i poznawać najciekawsze zakątki swojej miejscowości. Na koniec wszystkie opisane relacje zostaną wysłane do Zgierza, gdzie powstanie album polskich miast i miasteczek.

Projekt ten pomaga zrozumieć dzieciom słowa: Polak - patriota - Polska - moja Ojczyzna. Prostymi metodami i sposobami dostępnymi dziecku w wieku przedszkolnym przybliża mu obraz kraju, rozbudza patriotyzm i przywiązanie do własnej ojczyzny.

 

Top
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Więcej szczegółów…